?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_Research_Institute
🔗 https://www.mei.edu/