?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 https://culturalfoundation.ae/
🔗 https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi_Cultural_Foundation