Kersnikova

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 https://www.ecsite.eu/members/directory/kersnikova-institute
🔗 https://www.culture.si/en/Kersnikova_Institute