EMAP - European Media Art Platform

Tip institucije
platform, collective

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
mreženje

Področje/a aktivnosti
umetnost, znanost, tehnologija

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
networking, platforms, infrastructure, exchange

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 http://www.emare.eu/concept