?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 http://www.fondation-langlois.org/html/f/
🔗 https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Langlois
🔗 https://www.transartists.org/air/daniel_langlois_foundation.6072.html