Carla Querejeta Roca

Tip institucije
Artist

Način interakcije
Full-Time

Namen sodelovanja
Art Production

Področje/a aktivnosti
Arts

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
Wood, Painting on wood, diferente formats

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
Pamplona, Spain. 1979. 1997/2002: Fine Arts 5 years Degree by the Universidad Complutense de Madrid. (UCM) 2003/2004: Techniques and materials. Manuel Huertas Torrejón' Atelier. UCM. BASED IN FRANCE

🔗 https://www.carlaquerejetaroca.com