?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 http://nastiomosquito.com
🔗 https://artweek.nu/en/
🔗 https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern