Ars Electronica Festival

Tip institucije
festival

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
inovacija, produkcija, razstava

Področje/a aktivnosti
umetnost, znanost, tehnologija

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 https://ars.electronica.art/festival/en/
🔗 https://ars.electronica.art/aeblog/en/category/festival/
🔗 https://ars.electronica.art/aeblog/en/