?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 https://www.ifema.es/en/arco-madrid
🔗 http://www.ifema.es/fundacionarco_06/
🔗 https://www.artsy.net/arco-madrid