?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 http://www.speos-photo.com/en/speos-in-brief/
🔗 https://photo-museum.org
🔗 http://www.speos-photo.com/en/masamichi-kagaya-autoradiograph-works-of-nuclear-god/