?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 https://file.org.br/
🔗 https://www.facebook.com/fileelectroniclanguageinternationalfestival/
🔗 https://twitter.com/filefestival