?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 http://act.mit.edu/cavs
🔗 http://act.mit.edu/collections/
🔗 https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Program_in_Art,_Culture_and_Technology