?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 https://www.quietensemble.com/
🔗 https://www.facebook.com/QuietEnsemble/
🔗 https://vimeo.com/quietensemble