?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 https://www.ricardoiglesias.net/en/
🔗 https://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Iglesias2
🔗 https://www.digitalartarchive.at/database/artists/general/artist/iglesias.html