?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 http://quasimondo.com/
🔗 https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Klingemann
🔗 https://onkaos.com/info/