?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 https://www.raghavakk.com/biography.html
🔗 http://en.wikipedia.org/wiki/K.K._Raghava</
🔗 http://www.facebook.com/pages/Raghava-KK/348308576163