?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 http://klaresque.org
🔗 https://www.newschool.edu/parsons/faculty/ernesto-klar/
🔗 https://www.facebook.com/Ernesto.Klar