Branislav Mihajlovic

Tip institucije
Artist

Način interakcije
Full Time

Namen sodelovanja
Art production

Področje/a aktivnosti
Painting

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
Painting, Oil, Canvas

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
Servia, Belgrade - 1961

🔗 http://branislavmihajlovic.net