Albano Martins

Tip institucije
Artist

Način interakcije
Full Time

Namen sodelovanja
Production

Področje/a aktivnosti
sculpture

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
Art, sculpture

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
Born in Porto, 1971 e-mail: info@albanomartins.net

🔗 http://www.albanomartins.net