?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 http://www.autoradiograph.org/en/
🔗 https://ars.electronica.art/ai/en/hybrid-art-autoradiograph/
🔗 http://www.speos-photo.com/en/masamichi-kagaya-autoradiograph-works-of-nuclear-god/