?

Tip institucije
?

Način interakcije
?

Namen sodelovanja
?

Področje/a aktivnosti
?

Tipična/zanimiva uporabljena/razvita praksa/metotodlogija
?

Opis in pomembnejši kontakti ter alumni
?

🔗 http://www.marianarondon.com/index_art.html
🔗 https://en.wikipedia.org/wiki/Mariana_Rond%C3%B3n
🔗 https://www.sudacafilm.com/